Zákazník si může zvolit kteroukoli z níže uvedených sazeb:

Sazba C01d - Odběrná místa s nižší spotřebou elektřiny

Sazba C02d - Odběrná místa se střední spotřebou elektřiny

Sazba C03d - Odběrná místa s vyšší spotřebou elektřiny

 

 

Cena za související služby

 

Cena za související služby (tzv. ostatní regulované položky) je připočítána k cenám za distribuci elektřiny za každou odebranou MWh a je dle rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 stanovena jako cena systémových služeb ve výši 99,71 Kč/MWh. Pevná cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny cena na podporu výkupu elektřiny je 495,- Kč/MWh

a cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou, a.s. ve výši 6,69 Kč/MWh.

Celková cena za související služby je tedy 601,40 Kč/MWh.

 

 


Cena za dodávku elektřiny

 

Cena za dodávku elektrické energie se skládá ze stálého měsíčního platu
v Kč/měsíc a ceny za dodané množství elektřiny v Kč/MWh.

 

Produkt Standard, distribuční území E.ON

 

Jednotarifní produkt pro všeobecnou spotřebu. Je určený pro podnikatele, jejichž odběrné místo je připojeno na hladině nízkého napětí a instalovaným měřením typu C.

 

     58,00 Kč/měsíc stálý plat

1 260,00 Kč/MWh  za množství odebrané el. energie

     28,30 Kč/MWh   daň z elektřiny dle zákona č. 261/2007 Sb. v platném

                                 znění

 

Podmínky přiznání sazby

Tento produkt lze využívat při sjednané sazbě distribuce C01d , C02d nebo C03d.